Kronikk: Grønnere industri med EU

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi (foto: Industri Energi), Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri og Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet (foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet).

Frode Alfheim, forbundsleder i Industri Energi (foto: Industri Energi), Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri og Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet (foto: John Trygve Tollefsen / Fellesforbundet).

EU etablerer et nytt rammeverk for at bærekraftige industriprosjekter skal få gode finansieringsvilkår. Dette får stor betydning for norsk næringsliv. Det skriver Stein Lier Hansen i Norsk Industri, Jørn Eggum i Fellesforbundet og Frode Alfheim i Industri Energi i en felles kronikk i Klassekampen.

EUs nye taksonomi er et klassifiseringsverktøy som angir harmoniserte kriterier for hva som ansees som bærekraftige økonomiske aktiviteter. EU-kommisjonens forslag til kriterier på klimaområdet er nå på høring og skal tre i kraft 1. januar 2022. Forslaget gir muligheter for Norge og styrking av vår posisjon som vertsnasjon for miljøvennlig industri.

Samtidig må vi passe på at produksjon av vannkraft beholder sin status som grønn og behandles likt som annen fornybar kraftproduksjon. Videre fremhever forfatterne betydningen av god samhandling og kompetansebygging mellom norske myndigheter, finansnæring, industri og fagbevegelse.

> Les hele kronikken i Klassekampen (krever innlogging)