Foreslår justeringer i viktige klimakriterier

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning, Energi og klima, Miljø

Publisert

Europa globus

Illustrasjon: AdobeStock

Norsk Industri har gitt innspill til EU-kommisjonens kommende regler for bærekraftig finans.

En viktig del av EUs arbeid med grønn finans kalles "taksonomi". Dette er et klassifiseringsverktøy som angir harmoniserte kriterier for hva ansees som bærekraftige økonomiske aktiviteter. Klassifiseringen tar utgangspunkt i seks ulike miljøområder; klimaforbedring, klimatilpasning, bruk av vannressurser, sirkulærøkonomi, forebygging av forurensning, samt beskyttelse av biodiversitet og økosystemer.

Kriteriesettet for klimaforbedring og klimatilpasning er sendt på høring og skal tre i kraft 1. januar 2022. Kriterier for de andre fire miljømålene vil utarbeides ila. 2021 og skal tre i kraft 1. januar 2023.

Norsk Industri har nå sendt høringsinnspill til EU-kommisjonen. I vårt høringssvar gir vi innspill til EUs nye kriteriesettet på områder som fornybar energiproduksjon, transport, karbonfangst- og lagring, industriell råvareproduksjon og prosessindustri, hydrogen, gjenvinning og biologisk behandling.

> Last ned vårt høringsinnspill