Norsk Industri

Innhold

Vil utvikle ny lånegarantiordning

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Norsk Industri har tatt initiativ til å se på om regjeringen innenfor rammene av EØS-avtalen, kan etablere en ordning for lånegaranti til industriaktører.

Lavt rentenivå, internasjonal renteutvikling, labre internasjonale konjunkturer, nedbygging av oljesektoren og lavere norsk lønnsvekst fører til press på Norges Bank for å redusere styringsrenten. Myndighetene frykter at stadig lavere renter fører til for høy boligprisvekst og at husholdningene vil få en for høy huslånsvekst. Samtidig blir det stadig vanskeligere for bedrifter å låne penger.

En rekke aktører sliter både med markedseffekten av halvert oljepris, men også med obligasjonsgjeld som forfaller i tiden fremover. Flere av disse er tungt inne på eksportfinansiering. Dette kan i sum bli en krevende jobb utover i 2016.

– Vi ser at 2016 kan bli et krevende år for bedriftene i lånemarkedet. Kombinasjonen av lav oljepris og reduserte oljeinvesteringer fører til utlånsvegring overfor oljeeksponert næringsliv i bankene. Finanstilsynets innstramming kan også føre til at bankene strammer inn på kreditten til næringslivet. Dette er bakgrunnen for at vi har tatt initiativet til utviklingen av et nytt låneinstrument, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Norsk Industri har tatt utgangspunkt i en ordning som faller utenfor statsstøtteregelverket i EU/EØS, da notifisering av nye statsstøtteordninger ofte tar noen år. Under kan du laste ned dokumenter fra advokatfirmaet Arntzen de Besche som har gjort en ekstern, juridisk vurdering som ser på mulighetsrommet innenfor EØS-avtalen.

> Notat

> Oppsummering

> Les mer på dn.no (krever abonnement)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!