Norsk Industri

Innhold

Viktige pensjonsavklaringer for ansatte i privat sektor

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Pensjonister

En utredningen om tjenestepensjon ble torsdag 15. desember presentert for Finansdepartementet. Dette er en oppfølging av et brev partene i Frontfagoppgjøret i 2016, Fellesforbundet og Norsk Industri, sendte til statsminister Erna Solberg.

Partene ba da om Regjeringens hjelp til en avklaring knyttet til fremtidige pensjonsordninger i privat sektor og statsministeren svarte blant annet slik:
- Regjeringen er innstilt på å utrede behovet for å gjøre tilpasninger i lov og regelverket for tjenestepensjon i privat sektor.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier: - Her er det gjort et viktig stykke arbeid når det gjelder å bringe spørsmålet om privat tjenestepensjon videre. Fortsatt gjenstår det å finne svar på uavklarte spørsmål, blant annet om hvilken modell for pensjonskonto som skal anbefales.

Lier-Hansen sier videre: - Ingen lovforslag er presentert fra arbeidsgruppen, snarere er det en drøfting av mulighetsrom som er gjort. Jeg legger til grunn at kostnadsfordelingen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere blir som i dag. For Norsk Industri er det fortsatt slik at en individuell pensjonskonto som følger de ansatte igjennom yrkeslivet, er å foretrekke.