Norsk Industri

Innhold

Vekst i industriproduksjonen i april

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i industriproduksjon i Norge og Sverige de siste årene

Figuren viser utviklingen i industriproduksjon i Norge og Sverige de siste årene. Kilde: SSB, Statistiska centralbyrån

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene økte 1,5 prosent, sesongjustert, fra mars til april, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Nivået for industriproduksjon (Indeks på 114,7) er det høyeste siden i fjor sommer.

April hadde påsken i år, og både startet og avsluttet med en helg. Hvis mange personer i tillegg brukte feriedager/avspasering i de tre dagene før skjærtorsdag ble det i så fall kun 14 ordinære arbeidsdager i måneden.  De ujusterte produksjonstallene i industrien ble derfor lavere enn vanlig i påske-måneden, og sesongjustering er krevende.

Tallene fra SSB viser et klart oppsving i leverandørindustrien til petroleumssektoren i april, særlig er veksten for verftene sterk (12,8%). Den bransjen som går mest ned i april, er den bransjen som har gjort det best det siste året; Oljeraffinering og kjemisk industri.  Samlet ligger produksjonen i industri og bergverk så langt i 2017 litt under fjoråret. 

Svenske tall for industriproduksjon i april viser også en nedgang for oljeraffinering og kjemisk industri. I tillegg er det nedgang i blant annet bilindustrien, og dermed falt industriproduksjonen, sesongjustert, med 2,4% i nabolandet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!