Vekst i industriinvesteringene

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

En ny undersøkelse fra SSB viser at mange industribedrifter kjøper nye maskiner og nytt produksjonsutstyr. Økende investeringer innen verdikjeden for batteri og metallindustri bidrar til kraftig økning i industriinvesteringene i 2022. Dermed øker industriinvesteringene med 38% til 37,5 milliarder kroner

Det ventes størst vekst i investeringene i batterifabrikker på grunn av store investeringer hos Freyr i Rana, Beyonder i Sandnes og Morrow i Arendal. Ytterligere investeringer er ventet i verdikjeden for batteri de neste årene. Fabrikken som bygges i Fredrikstad, Hydrovolt, klassifiseres utenom industri i gjenvinning og avfallshåndtering.

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB.

Boliden Odda gjennomfører den største investeringen i fastlandsindustrien siden 1990 på til sammen syv milliarder kroner i sinkfabrikken. Dette øker investeringene i metallindustrien kraftig. I tillegg gjøres det store investeringer i andre metallverk, blant annet i Sunndal.

I tillegg pågår det flere store investeringer hos bedriftene innen mineral- og plastproduksjon og andre bransjer. Flere industribedrifter vurderer nye investeringer i produksjon, blant annet hydrogenproduksjon flere steder. 

Veksten i investeringer antyder et samlet investeringsnivå for alle industribedriftene på godt over 50 milliarder kroner i 2022. Investeringene som samles i spørreundersøkelsen er kun fra et utvalg bedrifter og inkluderer ikke investeringer i forskning og utvikling.

> Les mer her (ssb.no)