Tydelig at Regjeringen vil ha mer industri i Norge

Adm. direktør Stein Lier-Hansen og direktør Knut E. Sunde fra Norsk Industri møtte statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland på Herøya under presentasjon av industrimeldingen.

Det vi 30. mars 2017 har fått høre om Regjeringens industrimelding, er godt nytt for industrien. Signalene er ikke til å ta feil av: Regjeringen vil ha mer industri i Norge.

- Det er meget positivt, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri i en første kommentar til at statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland presenterte deler av Industrimeldingen hos Yara på Herøya 30. mars 2017.

> Se lansering av regjeringens industrimelding her
Store forventning

- Når meldingen presenteres fredag 31. mars, vil det være den første industrimelding fra noen norsk regjering på 37 år. Industrien har underveis hatt store forventninger til meldingen. Vi ser frem til den videre politiske behandling av meldingen. Vi skal selvsagt studere alle forslag og signaler i meldingen nøye når vi får hele dokumentet på fredag. Når det er sagt vil jeg likevel si at de signalene vi fikk i dag tegner godt i forhold til våre forventninger om en helhetlig og god ramme for industripolitikken. Norge trenger mer industri, også for å trygge velferden for fremtidige generasjoner, fremholder Stein Lier-Hansen.

- Vi vil gå gjennom analysen og forslagene i meldingen nøye i tiden fremover, og vi skal ha klare konklusjoner på hva vi liker og hva som kan forbedres, sier Lier-Hansen. - Industrimeldingen skal behandles i Stortinget til våren, og den skal vi ta aktivt del i, legger han til.

Norge trenger mer industri!

Adm. direktør Stein Lier-Hansen

Norsk Industri-sjefen understreker at det er et mulighetsvindu som nå åpner seg for industrien når så vel Regjeringen som Arbeiderpartiet tydelig signaliserer vilje til industriutvikling.

- Vi har merket det i noen tid nå, at industri og industriutvikling er flyttet høyere opp på den politiske dagsordenen hos flere partier. Industrimeldingen gir viktige føringer når det gjelder f. eks. utvikling av virkemiddelapparatet på en måte som bidrar til økt verdiskaping samtidig som vi får redusert klimautslippene, slik vi legger opp til i veikartet for prosessindustrien.

- Satsing på industrielle katapulter, som vi har jobbet for, er også gledelig. Norsk Industri er hele tiden i tett dialog med det politiske Norge for å sikre at det vil bli ført en aktiv industripolitikk i årene fremover, påpeker Lier-Hansen.

Veikart

Parallelt med at Regjeringen har jobbet frem Industrimeldingen, har Norsk Industri utviklet sine industrielle veikart, blant annet for olje- og gass, prosessindustri, treforedling, havbruk/oppdrett, elektro/energi og ferdigvareindustrien.

> Se våre veikart 

- Veikartene viser veien fremover, for bransjer og for industrien som sådan. I noen av veikartene settes det djerve klimamål om utslippsfrihet samtidig som verdiskpingen skal økes. I alle veikartene fokuseres det på den teknologiutvikling som er nødvendig for å styrke konkurranseevnen. Veikartene peker på hvilke virkemidler som er nødvendig for å lykkes nasjonalt og internasjonalt.

- Politikkens fokus i et oljerikt Norge har i mange år vært å fordele goder. Industrimeldingen gir klare signaler om hva som må til for at godene skal kunne skapes, også i fremtiden. Det er på høy tid at vi som nasjon fokuserer nettopp på det, avslutter Stein Lier-Hansen.

Hør hva Erna Solberg og Stein Lier-Hansen sier om industrimeldingen!

Relaterte saker:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!