Norsk Industri

Innhold

Toll på eksport av bearbeidete stålprodukter til EU?

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Internasjonalt

Publisert

EU vil ha direkte informasjon fra norske industribedrifter som eksporterer stål eller bearbeidete stålprodukter til EU innen kort tid.

Denne informasjonen, sammen med innspill fra myndighetene og Norsk Industri/NHO, kan avgjøre om EU innfører toll eller kvoter mot norske eksportører. Dette er en potensiell alvorlig situasjon hvor vi må handle raskt.

5. april hadde Norsk Industri og NHO møte med Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet om EUs varslete tiltak mot Norges og andre lands eksport av stål og bearbeidete stålprodukter. EU gjør dette som motsvar til tilsvarende amerikanske tiltak. Formålet er å unngå at kinesisk og annen eksport som stenges ute fra det amerikanske markedet kommer til EU. Alt dette er ledd i en gryende handelskrig mellom stormaktene, hvor Norge kan risikere å falle utenfor all beskyttelse. Vår vurdering er at et slikt tiltak bryter med EØS.

EU gjorde tilsvarende i 2002 – den gang ble tre norske eksportører rammet med toll og dels kvoter både på eksport til USA og EU. Nå består produktlisten av flere hundre bearbeidete stålprodukter. Se notat fra Kommisjonen om din bedrifts eksport faller inn i kategoriene som er listet opp der. Vi vurderer at dette kan ramme noen titalls medlemmer i Norsk Industri.

Vi får spørreskjema fra EU-kommisjonen tidlig i uke 11 og kommer da tilbake med mer info.

Les også:

EU varsler eksportrestriksjoner på norske stålprodukter

- Dette er ingen bløff som går over med det første (dn.no, krever innlogging)