Norsk Industri

Innhold

Tjenesteeksport for 25,8 milliarder i 2017

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Industribedriftene økte eksporten av tjenester med 870 millioner kroner (tre prosent) til 25,8 milliarder kroner i 2017.

Industrien er tredje største eksportør av tjenester etter skipsfart og teknisk tjenesteyting, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.

Industribedriftenes eksport er blant annet installasjon, analyser, oppgradering/reparasjon, rådgiving og konsulentvirksomhet til kunder som også kjøper varer fra bedriften. Noen industribedrifter leverer rene tjenester til kunder på eksportmarkedet.

Industriens eksport av tjenester har økt jevnt fra 2013 da nivået var 20 milliarder kroner i året. Etter solid fremgang i første halvår fjor var det en liten tilbakegang gjennom tredje og fjerde kvartal, se figur.

Figurene viser eksporten av tjenester med og uten skipsfart. Merk at finanstjenester ikke er med i denne statistikken.