Norsk Industri

Innhold

Teknologi for fremtiden

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. Her kan du lese mer om Jotun!

Som verdens ledende leverandør av maling til skip har Jotun gjennom årtier jobbet med forskning og utvikling av nye og bedre løsninger, som gjennom bruk av ny teknologi kombinerer en grønnere profil med høy kvalitet og lønnsomhet for kundene.

Foto: Jotun

HPS ble lansert med mål om å gjøre det enkelt for kundene å forbedre skrogets ytelse og på den måten redusere både kostnader til drivstoff og utslipp av klimagasser. Et skipsskrog med lite algevekst og begroing kan holde jevnere og høyere fart, samtidig som forbruket av drivstoff blir lavere. Jotuns HPS system består av bunnstoffer av høy kvalitet kombinert med tett teknisk oppfølging, i tillegg til nøyaktige målinger og analyser av skrogets ytelse basert på ISO 19030.

Bare i 2018 er om lag 200 skip malt med Jotun HPS.

– Så trygge er vi på HPS at vi gir en såkalt «high performance guarantee» til kundene som investerer i dette systemet. Vi garanterer en mer kostnadseffektiv og bærekraftig drift, med dokumenterte besparelser, sier konsernsjef i Jotun, Morten Fon.

Skip som har investert i HPS får sensorer plassert i skipet. Disse sensorene foretar kontinuerlige målinger av fart og motstand gjennom vannet. Basert på målingene kan det gjøres nøyaktige beregninger av blant annet gjennomsnittsfart og drivstofforbruk.

– Jotun har dokumentert mer enn 10 prosent reduksjon i drivstofforbruk og CO₂-utslipp ved bruk av HPS, og har med dette etablert en ny standard innen skipsfart. Vi har store forventninger til HPS i årene fremover, sier Morten Fon.