Norsk Industri

Innhold

Teknologi driver både bærekraft og lønnsomhet fremover

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Men selskapene må selv ville ta tak i det! Les om Aker BioMarines historie i Konjunkturrapporten 2019.

Da Aker BioMarine seilte til Sørishavet for å fiske krill første gang i 2006 var det med en dyp respekt for den antarktiske naturen og økosystemet. I dag ligger bærekraft like fast i bedriftens DNA som den gang, men i takt med ny kunnskap og ny teknologi tar de nye steg innen bærekraft.

Illustrasjon: Aker BioMarine

I dag har de akkurat startet en fiskesesong i Antarktis der bedriften på frivillig basis har begrenset områdene de kan fiske i av hensyn til pingvinkolonier i parringstiden. Aker BioMarine er trygge på at aktiviteten i dag ikke tar næringsgrunnlaget fra hval, sel og pingviner, men samtidig er de også klar over at klimaendringer kan gi uforutsette konsekvenser og ukjente bevegelser i økosystemet. Derfor tar bedriften heller et økonomisk tap på kort sikt, hvis det kan gi en forvissning om at økosystem og næring lever enda bedre side om side på lang sikt.

Aker BioMarine hadde aldri hatt mulighet til å gjøre en slik frivillig regulering av bedriften uten en teknologi som kan overvåke med sikkerhet hvor de fisker, uten å kunne spore fangstene eller uten forskernes teknologi til å tagge pingvinene og spore deres bevegelser. Og uten en tydelig selskapsvisjon om «Improving Human and Planetary Health» hadde det nok blitt like vanskelig.

Aker BioMarine mener at bærekraft lønner seg på sikt fordi konsumenter og interessenter vil kreve det. De selskapene som i dag ikke velger bærekraft vil kanskje heller ikke overleve i morgen. Derfor er det så viktig at bærekraft og lønnsomhet ikke blir konsepter som utvikles langs to ulike spor. Det er klokt å gjøre ansettelser innen bærekraft, men svært uklokt å bruke disse ressursene til å lage strategier som ikke tar innover seg selskapets strategi og ambisjoner forøvrig.

– Bærekraft ligger i vår natur og gir oss en tydelig retning. Ambisjonene våre for bærekraft er like høye som ambisjonene for vekst og lønnsomhet. Å gjøre offensive bærekraftsvalg er prisen å betale for å få økt forutsigbarhet, legitimitet og styrket «lisens til å drive» med krillfiske i Antarktis, sier Matts Johansen, CEO i Aker BioMarine.