Norsk Industri

Innhold

Teknisk beregningsutvalg anslår 1,2 prosent prisvekst i år

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) offentliggjorde 19. juni, sin endelige rapport foran inntektsoppgjørene.

Lønnsanslagene for 2019 er ikke endret siden rapporten i februar:

  • Lønnsvekst 2019 i industrien samlet 3,1 prosent (rammen anslått til 3,2 ved mellomoppgjøret 2019) herunder 3,1 prosent forindustriarbeidere og 3,0 prosent for industrifunksjonærer.
  • Overhenget er økt til 1,2 prosent (+0,1) for industriarbeidere, uendret 1,3 prosent for funksjonærer og 1,2 prosent for industri samlet.
  • Inflasjonen i 2020 er beregnet til 1,2 prosent.

- Med såpass lav inflasjon i år, har vi som mål å forbedre industriens konkurranseevne sammenlignet med våre handelspartnere. Vi må dermed få til et lønnsoppgjør som ligger under det våre konkurrentland gir, ellers så svekker vi konkurranseevnen ytterligere, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Timelønnskostnader i industrien i Norge semmenlignet med industrien hos handelspartnerne ble heller ikke endret, og ligger 33 prosent over handelspartnerne.

Imidlertid har ikke TBU gjort nye anslag på lønnskostnader per sysselsatt hos våre handelspartnere siden OECD ikke har revidert sine tall fra november.