Norsk Industri

Innhold

Suksess med samarbeid

Aktuelt, Nyhet, Teko, Økonomi

Publisert

Konsernsjef i Janus-konsernet, Janne Vangen Solheim og administrerende direktør for
Janusfabrikken, Arne Fonneland, på lageret for ferdigstrikkete ruller med ullstoff.

Konsernsjef i Janus-konsernet, Janne Vangen Solheim og administrerende direktør forJanusfabrikken, Arne Fonneland, på lageret for ferdigstrikkete ruller med ullstoff.

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse. Her kan du lese mer om Janusfabrikken!

Janusfabrikken AS ble etablert i 1895 og har hatt sammenhengende industriproduksjon av klær siden da. Fabrikken er i dag alene igjen i sitt slag i Norge. Janusfabrikken er en ledende produsent av ullklær i Europa til hele familien.

Virksomheten er også en stor leverandør av spesialprodusert undertøytil industri og forsvar. Antall ansatte er 135, der 80 prosent er kvinner. Bedriften har bergenske eiere. Janus-konsernet er i sterk vekst og er representert i bl.a. Norge, Sverige, Island, Kroatia, Russland, og Kina. Hovedkontoret og fabrikken ligger i Bergen.

Produksjon av undertøy er en av verdens mest konkurranseutsatte næringer. Allerede på 1950-tallet begynte tollbarrierene mot import av klær til Norge å forsvinne. Til tross for dette, og med produksjonskostnadene som eksisterer i vårt land, har Janusfabrikken de siste ti årene ikke bare bevart sin omsetning og industriproduksjon, men mangedoblet denne.

Janusfabrikken jobber kontinuerlig med effektivisering av virksomhetens mange områder. Strikkeriet har de siste årene blitt modernisert med flere store innkjøp av nye strikkemaskiner. I løpet av de siste årene har robotiseringen og digitaliseringen av tilskjæringsvirksomheten blitt intensivert.

Nå står fargeriproduksjonen for tur, der nye maskiner vil automatisere fargeriprosessene ved hjelp av digitalisering og robotisering.

Også på HR-siden skjer det endringer. Flere nye ansatte, innføring av skiftarbeid og nattarbeid i hektiske perioder gjør at ansatte jobber mer fleksibelt enn før, og produksjonskapasiteten økes enda mer rasjonelt. Et godt og stabilt arbeidsmiljø holder sykefraværet på et minimum.

Et viktig aspekt for Janusfabrikken er samarbeid. Dette gjelder selvfølgelig i samhandling med våre kunder og underleverandører, men også overfor samarbeidspartnere og innenfor industri av samme valør i Europa, det være seg garnprodusenter eller andre tekstilprodusenter. Vi ønsker å bidra til at den stolte tekstilindustrien i Europa befester sin stilling og at vi beholder kompetanse på dette viktige feltet i framtiden.