Stor vekst i industriinvesteringene

Publisert

Investor med kalkulator i industrimiljø

Foto: AdobeStock

De siste anslagene for industriinvesteringene i SSBs utvalgsundersøkelse for 2022 er på 36,0 milliarder kroner. Det gir en vekst på hele 35 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for i fjor.

Det oppdaterte anslaget for 2022 er på samme nivå som anslaget gitt i august-undersøkelsen.

Den samlede oppgangen i industriinvesteringene skyldes en vekst innenfor noen få næringer. Det er særlig noen store enkeltprosjekter innenfor dataindustri og elektrisk utstyrsindustri samt metallindustri som bidrar til oppgangen. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri bidrar også positiv til oppgangen. Lavere investeringer i maskinindustri samt møbelindustri og annen industri bidrar til å dempe veksten noe.

Oppdaterte anslag for industrien i 2023 viser at veksten fortsetter til neste år, med en kraftig oppgang på 44 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2022. Det er særlig dataindustri og elektrisk utstyrsindustri, samt metallindustri som står bak investeringsoppgangen. I tillegg melder også gummi, plast og mineralsk industri om svært høy investeringsaktivitet. Felles for disse næringene er at det er store enkeltprosjekter som strekker seg over flere år og som bidrar til å trekke opp investeringsnivået.