Norsk Industri

Innhold

Sterk start på 2018 for eksportindustrien

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Eksportinntektene for fastlandsbedriftene steg 17,6 prosent (5,6 milliarder kroner) i januar sammenlignet med 2017.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Vareeksporten økte til 37,4 milliarder kroner, som er høyeste eksport i januar måned. Eksporten av fiskeprodukter var som for ett år siden, mens industrivarene økte kraftig:

  • Kjemiske varer: 13 prosent
  • Aluminium mv: 16,6 prosent
  • Propan mv: 19,8 prosent
  • Malmer: 33 prosent
  • Raffinerte oljeprodukter: 200 prosent
  • Samlegruppen for øvrige ferdigvarer: 100 prosent

Varegruppen for maskiner, transportmidler og produksjonsutstyr gikk tilbake med 27 prosent, men dette skyldes i stor grad eksport av skip. Justert for dette gikk varegruppen tilbake med 2,3 prosent fra januar i fjor til januar i år.

Eksporten til Europa går kraftig frem, og øker med 20 prosent i januar, Nederland, Danmark og Tyskland øker mest i kroner. Til Asia øker eksporten med 9,6 prosent totalt, men det er reduserte inntekter fra både Kina, Korea og Japan – de tre største markedene i Asia. Tilbakegangen skyldes lavere eksport av utstyr til skip og andre flytende farkoster. Eksporten til Afrika snur fra nedgang i 2017 til økning i 2018, også importen fra afrikanske land øker kraftig i januar.

Eksporten til USA fortsetter å øke, mens importen går ned.

Høyt eksport av naturgass fører til at fastlandseksporten er godt under halvparten av samlet vareeksport i januar.

Figurene viser utviklingen i de viktigste eksportmarkedene og utviklingen av eksporten for fastlandsbedriftene de siste tre årene.