Norsk Industri

Innhold

Sterk investeringsvekst i 2019

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Boligplattformen på Johan Sverdrup hos Kværner Stord. Foto: Cathrine W. Eidal / Norsk Industri

Foto: Norsk Industri

Endelige tall for 2019 viser at samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning hadde en sterk vekst på hele 15 prosent sammenlignet med 2018.

Dette viser tall fra SSB.

Oljeinvesteringer

Oljeinvesteringene steg kraftig i fjor (17 prosent), og ser ut til å ha en viss vekst også i år (7 prosent). Det er både pågangen av nye utbyggingsprosjekter og en markert kostnadsøkning på et par av dem som driver veksten i år. Investeringsnivået er på 185 milliarder kroner.

I dag kom første anslag på oljeinvesteringer for neste år. Det er foreløpig kun spådd en liten nedgang (fire prosent), det vil si et høyere nivå enn tidligere lagt til grunn. Anslaget for 2021 er vel 150 milliarder kroner, og det er midt mellom anslagene for 2019 og 2020, gitt på samme tidspunkt (februar ett år før investeringsåret).

En enighet og avklaring mellom Equinor og Aker BP for utbygging av Noaka-området vil kunne gi viktige oppdrag for leverandørindustrien og bedre utsiktene og øke prognosene på mellomlang sikt. Området består av Aker BPs område Alvheim Nord og Equinors område Krafla/Askja.

Kilde: SSB

> Les mer her (ssb.no)

Industriinvesteringer

Industriinvesteringene steg kraftig i fjor (28 prosent), særlig innen oppdrett, meieri, oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk. I år ser det derimot ut til å bli et fall på 13 prosent, ettersom større prosjekter innen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk avsluttes, men det er fortsatt god vekst innen oppdrett og meieri. I sum vil nivået i år likevel ligge godt over årene 2018 og 2017, og nivået ligger på 30 milliarder kroner.

Innen bergverk økte investeringene med 50 prosent i fjor – og det er planlagt ytterligere 50 prosent vekst i år. Samlet ventes investeringene i industri og bergverk å gå ned 10 prosent i år.

Kilde: SSB

Kraftinvesteringer

Investeringene i kraftsektoren falt to prosent i fjor etter mange år med vedvarende vekst. I år forventes to prosent vekst ettersom vindkraftutbygginger pågår. Nivået på investeringene innen kraft har ligget på 40 milliarder kroner de siste årene, og ser også ut til å ligge der i år.

Kilde: SSB

> Les mer om industriinvesteringer og kraftinvesteringer (ssb.no)