Norsk Industri

Innhold

Statlig lånegaranti gir effektiv modernisering

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Yara Porsgrunn. Foto: Ole Walter Jacobsen / Yara

Yara Porsgrunn. Foto: Ole Walter Jacobsen / Yara

I Norsk Industri tar vi bølgen for at Yara nå får statlig drahjelp til å utvide og modernisere sin gjødselsproduksjon på Herøya.

Den statlige lånegarantien på 1,6 milliarder kroner som GIEK nå leverer, er et viktig bidrag til å styrke norsk eksportindustri.

I Yaras tilfelle handler det om at man nå benytter finansieringen til å bytte ut en 40 år gammel produksjonslinje med mer miljøvennlig og energieffektiv teknologi. Dermed øker den årlige kapasiteten med 50 000 tonn fullgjødsel og 200 000 tonn kalksalpeter og hele produksjonsøkningen går til eksport.

Samtidig innebærer den nye investeringen til Yara at bruk av ny teknologi reduserer utslippene av klimagasser, forbedrer energieffektiviteten og reduserer avfallsmengden. Dette gir åpenbare fordeler for Yara i et konkurranseutsatt, globalt marked.

- Vi tror på flere større investeringer i industrien i tiden fremover. Det er godt å se at GIEKs nye garantiordning for å stimulere til investeringer i industrien, som vi jobbet frem en første skisse på til regjeringen, viser seg å være nyttig, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

> Regjeringen: Ny statlig garanti til Yara i Porsgrunn

> GIEK: Ny statlig garanti til Yaras utvidelse av gjødselproduksjon i Porsgrunn

Tidligere artikkel:

Nytt tiltak for økte investeringer i eksportindustrien