Norsk Industri

Innhold

Stabil verdiskaping i industrien

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i de største industribransjene og tjenestebransjen til petroleumsutvinning.

Figuren viser utviklingen i de største industribransjene og tjenestebransjen til petroleumsutvinning. Kilde: SSB, nasjonalregnskap

Verdiskapingen i industri og bergverk var 218 milliarder kroner de siste fire kvartaler ved utløpet av 2. kvartal viser tall fra Nasjonalregnskapet til Statisitisk sentralbyrå.

Verdiskapingen i bedriftene  har vært mellom 215-220 milliarder kroner de seks siste kvartalene. 

I andre kvartal melder SSB at sysselsettingen i industri og bergverk har økt med 1200 ansatte, mest innenfor skogindustri, mineralsk og plastbearbeidende industri.  Sysselsettingen ved verftene gikk noe ned i andre kvartal. 

Bak de stabile verdiskapingstallene de siste kvartalene, er det store forskjeller mellom bransjer og bedrifter. Verdiskapingen i verkstedbedriftene går ned mens det er økt verdiskaping i kraftintensiv industri, særlig metaller og kjemisk industri/oljeraffinering.  Fremgangen kommer fra eksportmarkedene viser detaljerte tall.

I tillegg til nedgang i verkstedindustrien har det vært en kraftig nedgang i bedriftene som leverer tjenester til petroleumsutvinning, om lag 2/3 av disse bedriftene er industribedrifter, men de klassifiseringes av SSB som en del av oljeindustrien. 

Til tross for nedgangen er verkstedindustrien den klart mest verdiskapende bransjen i industrien, foran næringsmiddelindustri.  I motsetning til verkstedindustri er verdiskapingen ved verftene, relativt stabil i underkant av 20 milliarder kroner.

Se grafen i større versjon

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!