Stabil verdiskaping i industrien, økte investeringer, nedgang i sysselsetting

Publisert

Industri og bergverkbedriftene reduserte antall ansatte med 8000 i løpet av 2016, viser Nasjonalregnskapstall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge SSB er det nå 236 700 faste ansatte i industri og bergverk. Leverandørbransjene reduserte sysselsettingen, mens andre industribransjer økte antall ansatte i 2016.

Verdiskapingen er stabil fra tredje til fjerde kvartal viser SSB-tallene, noe som er ytterligere en indikasjon på at nedgangen for industrien samlet flater ut. Verdiskapingen i 2016 var 223 milliarder kroner, en nedgang på fem mrd kr fra 2015.  Verdiskapingen økte i næringsmiddelindustri og kjemisk industri, mens det var størst nedgang for metallvareindustrien.  Nedgangen i verdiskapingen i metallvare skjer delvis fordi noen bedrifter er omklassifisert fra denne bransje til andre bransjer i løpet av 2016. 

Verdiskapingen i fiskerisektoren nærmer seg 50 milliarder kroner ifølge Nasjonalregnskapstallene, og dette er en dobling siden 2013, hovedsakelig på grunn av prisoppgangen i oppdrettslaks. 

Industriens investeringer var på 35 mrd kr i 2016, det høyeste nivået siden finanskrisen. Det er særlig i kjemisk/oljeraffinering og metallurgisk industri at investeringene øker.  Samtidig øker også investeringene i kraftsektoren betydelig, mens petroleumsinvesteringene gikk ned i 2016 til 160 mrd kr (-15 prosent).

Figurene nedenfor viser utviklingen i investeringene, og prognose for investeringene i petroleumssektoren.

Kilde: SSB – Nasjonalregnskap, SSBs spørreundersøkelse, Norog.

Kilde: SSB – Nasjonalregnskap og spørreundersøkelse.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!