Norsk Industri

Innhold

Stabil industriproduksjon i oktober

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Industriproduksjon (Norge: Indeks 2005=100, Sverige: Indeks 2010=100). Kilde: SSB og SCB

Industriproduksjonen økte med 0,1 prosent til 112,2. Skipsverftene har en betydelig økning i aktiviteten, mens kjemisk industri og næringsmiddelindustri trekker indeksen ned.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Nedgangen i kjemisk industri skyldes periodisk vedlikehold og oppgraderinger ved noen større bedrifter i løpet av tredje kvartal. Økt ordreinngang ved skipsverftene og oppstart av noen større utbyggingsprosjekter på sokkelen har ført til at verftene har hatt jevnt økende aktivitet i andre halvår, pluss 8,7 prosent sesongjustert i oktober. Også annen leverandørindustri til petroleumssektoren har økende aktivitet i oktober.

Metallurgisk industri økte produksjonen 2,3 prosent etter at et smelteverk startet opp igjen i oktober etter en brann i august.

Svensk industriproduksjon hadde en mindre nedgang i oktober etter kraftig vekst i september, melder Statistiska centralbyrån.

Figuren over viser utviklingen i norsk og svensk industriproduksjon de siste ti årene.