Norsk Industri

Innhold

Stabil industriproduksjon i november

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Industriproduksjon 2013-16

Industriproduksjon 2013-16, sesongjustert. Kilde: SSB. Som figuren viser har produksjonsnivået i industrien vært rimelig stabilt siden juni, med litt opp og ned gjennom feriemånedene. I juni var produksjonsindeksen på 111,9 og i november på 111,7.

Industri- og bergverksbedriftene hadde samme produksjonsnivå i november som i oktober og september viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

I november er det stort sett oppgang for eksportbedriftene og nedgang for leverandørindustrien.

Største endring i november var en kraftig økning i kjemiske råvarer knyttet til oppstart av en stor investering ved en fabrikk, og oppstart av produksjon. Næringsmiddelindustrien økte produksjonen etter flere måneder på rad med nedgang. Teko, papir, verft og maskindustrien hadde størst nedgang fra oktober til november med om lag tre prosent lavere produksjon.

Trelastbedriftene og oljeproduksjon kunne notere en sesongjustert årsbeste november. Underliggende tall viser også årsbeste i november for mindre bransjer som grafisk/trykking, teko og øvrig verkstedindustri.