Norsk Industri

Innhold

Stabil eksport i februar

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen av eksportinntektene for fastlandsbedriftene de siste fire år. Kilde: SSB.

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene var stabil i februar, både sammenlignet med januar og februar i 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Vareeksporten var 31,9 milliarder kroner mot 32,3 milliarder kroner i februar i fjor, men fjorårets februar hadde en skuddårsdag, og justerte for en dag ekstra i fjor økte vareeksporten litt i februar i 2017. 

Sesongjustert økte eksporten, viser tallene fra SSB, og den sesongjusterte vareeksporten var i februar den høyeste siden desember 2015.

Eksporten av skipsutstyr og utstyr til petroleumsutvinning fortsatt å falle i februar, og nesten alle undergruppene innen hovedgruppen "maskiner, instrument og utstyr" har en lavere eksport i februar.  Samlet går eksporten av maskin, utstyr og instrument ned med 1,7 milliarder kroner til 6,9 milliarder kroner i februar.  Til sammenligning var eksporten av fisk og fiskeprodukter 7,5 milliarder kroner i februar. 

Eksporten fra kraftforedlende industri har en god måned i februar med sterk økning i eksportverdi av metaller, særlig for de jernholdige produktene.  I tillegg økte eksporten av raffinerte petroleumsprodukter både på grunn av økt volum og økt pris. For skognæringen var bildet blandet, eksporten av tømmer og papir gikk ned, mens eksporten av papirmasse og produkter av tre økte.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: