Solid økning i anslagene for investeringene på norsk sokkel i 2021

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup fase 2. Foto: Equinor

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det viser de nye anslagene for 2021 som SSB la frem 19. november, sammen med oppdaterte anslag for 2020.

Investeringsanslaget er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering fra SSB, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Inneværende år er preget av stor aktivitet på prosjekter som Johan Sverdrup, Njord, Martin Linge m. fl. Oljeselskapenes anslag for 2020 er nå på 182,5 milliarder kroner.

Kraftig økning i anslagene for feltutbygging i 2021

Investeringsanslagene til feltutbygging alene neste år blir nå oppgitt til 63,3 milliarder kroner. Dette er hele 27 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. SSB har oppgitt at det høyere anslaget har sammenheng med at det nå er rapportert vesentlig høyere kostnader for flere utbyggingsprosjekter enn tidligere anslått, blant annet Martin Linge.

Økningen i utbyggingsanslaget kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2020 til 2021 på enkelte prosjekter blant annet på grunn av konsekvenser av koronapandemien. I tillegg skyldes dette at en del investeringer som tidligere var planlagt utført i 2022 nå er blitt fremskyndet til 2021.

Saken fortsetter etter figuren.

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB

De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt av Stortinget i juni i år gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021. Fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette, skriver SSB.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen prosjekter i 2021. Disse utbyggingene er alle relativt små. Men det forventes PUD på større prosjekter som Noaka/Krafla og Wisting i slutten av 2022. Norsk Industri håper dette gir god uttelling for norsk leverandørindustri.

Skattepakken har vært helt avgjørende for at aktivtetsnivået har holdt seg oppe i det svært krevende året vi har vært inne i. Dette gjør at norsk leverandørindustri kan opprettholde god konkurransekraft og kapasitet mot kommende prosjekter både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er svært viktig at det er gode muskler i norsk leverandørindustri for de kommende årene da nye forretningsområder innen fornybar energi som havvind og hydrogen skal utvikles og forsterkes, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje og Gass.

> Les mer hos SSB