Norsk Industri

Innhold

Satser stort på overskuddsmasser fra steinbrudd

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Foto: Lundhs

Foto: Lundhs

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. Her kan du lese mer om Lundhs!

Lundhs er Norges ledende produsent av naturstein, og ble etablert i 1962. Lundhs eksporterer naturstein av typen larvikitt og anortositt verden over.

Rundt ti prosent av steinen som tas ut av fjellet har så god kvalitet at den kan selges som en kommersiell vare. Steinblokkene med den beste kvaliteten går til foredling til benkeplater, fliser, fasadeplater, monumenter m.m. Overskuddsmassene i steinbruddene kan være opp mot 90 prosent. Å finne nye anvendelsesområder for disse massene har blitt en viktig prioritet for Lundhs.

De satser på å nå 100 prosent utnyttelsesgrad av steinen. Det er fortsatt en vei å gå, men gjennom samarbeid med andre bransjer og aktører ser bedriften at dette kan la seg gjøre. Lundhs ser etter forskningsprosjekter som gir ny kunnskap og ideer om hvordan man kan utnytte hele den dyrebare ressursen videre.

– Miljømessig vil det være en stor fordel å få utnyttet all steinen, samtidig er det en kostnadsbesparelse for firmaet ved å ikke måtte deponere hele ressursen. På sikt vil vi kanskje kunne klare å gjøre dette til en merkbar inntekt også. Steinen er godt egnet til andre formål enn bare fliser og benkeplater, forklarer daglig leder i Lundhs, Thor-Anders Lundh Håkestad.

En del av overskuddsmassene går i dag til blant annet til kystsikring, og etterspørselen øker. Noe av dette skyldes nok mer ekstremvær, og flere land må gjøre tiltak for å beskytte seg mot dette. Etterspørselen øker også i takt med utbygging av vindmølleparker, siden steinen egner seg som fundamenter på havbunnen ved slike anlegg.

Lundhs er hele tiden på utkikk etter nye prosjekter og forskning på området, og har blant annet samarbeidet med firmaer som jobber med jordforbedringsprodukter. Lundhs leverer såkalt bormel til disse aktørene, som igjen tilsetter dette i barkblandinger, torv-og jordblandinger. Dette er foreløpig på forsøksstadiet, men det har vist gode resultater.