Norsk Industri

Innhold

Så mye bidrar din bedrift til samfunnet

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Hvor mange elevplasser bidrar din bedrift til? Hvor mange meter vei? Nå kan du beregne samfunnsbidraget fra din bedrift!

Synliggjøring av våre medlemsbedrifters samfunnsregnskap er en viktig og positiv sak for industri og næringsliv her i landet. Omsetning, lønn, skatt, ringvirkninger: Dokumentasjon av alt det bedriftene står for, leverer, produserer og etterspør er med på å utvide folks forståelse for hva næringslivet betyr for Norge.

NHO har utviklet en metode for å dokumentere hvordan medlemsbedriftenes samfunnsbidrag lar seg regne ut. Vi oppfordrer medlemsbedriftene til å ta denne "syretesten" på bedriftens betydning og at man presenterer denne. Ikke minst når et stort antall politikere fra ulike partier om noen uker skal ut på veien for å snakke med folk flest og bedrifter landet rundt.

> Regn ut ditt samfunnsbidrag!