Regjeringen oppretter ny eksportenhet

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Containerskip i fjord

Foto: AdobeStock

Norsk Industri støtter regjeringens forslag om å opprette en ny eksportenhet. Det er viktig å få opp farten i arbeidet med å øke norsk eksport.

– Norsk Industri støtter etablering av den nye enheten. Det er bra at regjeringen vil styrke eksportinnsatsen og arbeide mer strategisk med fremme av norsk eksport i tettere samarbeid med eksportindustrien. Det er viktig at eksportindustrien blir mer involvert og sitter med og styrer beslutningene om både strategiske eksportsatsninger, og hvordan de skal gjennomføres, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Regjeringen skriver følgende:

Tilbakemeldingene om eksportarbeidet var at næringslivet vil bli mer involvert og at de ulike virkemiddelaktørene må samarbeide bedre om eksport. I tillegg vil næringslivet at prioriteringene i eksportarbeidet blir utviklet i samarbeid med myndighetene, og at det må identifiseres noen felles utvalgte strategiske satsinger". Den nye enheten vil bli foreslått i revidert nasjonalbudsjett som legges frem i mai og skal forvalte 75 millioner kroner og sikre medvirkning og medfinansiering fra næringslivet.

Bakteppet er at norsk eksport har hatt den svakeste utviklingen i hele OECD-området de siste 20 årene, og det er bare innen sjømat og design- og ferdigvarer at eksporten har økt.

– Norsk Industri har påpekt at dagens eksportarbeid er for fragmentarisk og generelt, foruten aktører som Sjømatrådet og NORWEP, som Regjeringen trekker frem som gode eksempler på hvordan næringslivet og staten samarbeider. Dette er en modell vi ønsker for andre sektorer også, og vi har bedt om at et liknende etableres for design- og ferdigvareindustrien. Dette sikrer medvirkning og medfinansiering fra næringslivet, sier bransesjef Egil Sundet i Norsk Industri Designindustrien.

> Les mer på regjeringen.no