Norsk Industri

Innhold

Redusert verdiskaping i industrien

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Verdiskaping industri (bruttoprodukt). Som figuren viser var det større nedgang i verdiskapingen i industri og bergverk i først og andre kvartal i år, og fjerde kvartal i fjor enn i tredje kvartal.

Verdiskapingen i industri- og bergverksbedriftene var 53,7 milliarder kroner i tredje kvartal. Dette er en milliard kroner lavere enn tredje kvartal i fjor og 4,3 mrd kr lavere enn i andre kvartal. Verdiskaping i fastlands-Norge steg med 0,2 prosent i tredje kvartal.

Dette melder Statistisk sentralbyrå i nye tall for Nasjonalregnskapet

For bransjene var det størst nedgang i metallvareindustrien. Noe av nedgangen fra andre til tredje kvartal skyldes omorganisering i en større bedrift.

Nedgangen i sysselsetting det siste året har vært på 12000 personer, men reduksjonen stopper opp i tredje kvartal.  Sysselsetting steg i næringsmiddelindustri, mineralsk og metallurgisk, mens den gikk ned i leverandørindustrien.  Samlet var det en liten pluss for industri og bergverk med en sysselsetting i andre kvartal på 237 500 personer.  Sysselsettingen ved bedriftene som driver utvinning av petroleum og tjenester til disse har falt 10 000 personer det siste året, og er i tredje kvartal så vidt over 50 000 personer, ifølge Nasjonalregnskapet.

Investeringene i industrien fortsetter å øke, men i lavere takt enn tidligere i år, hittil i år er investeringene 2,2 mrd kr høyere enn i 2015.  To store industriutbygginger gjøres ferdig i år og neste år så det trengs flere nye investeringer for å holde dagens nivå på 35 milliarder kroner.