Reduksjon i investeringene i kraftsektoren

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Energi og klima

Publisert

Nye tall fra SSB viser at det er et stort fall for samlede investeringer i kraftforsyning i 2021. Fallet fra 2020 var hele 29 prosent innen produksjonsleddet, og 17 prosent i distribusjonsleddet.

Forklaring er delvis at store vindkraftprosjekter på land ble ferdigstilt i 2020 og 2021, og det er få nye prosjekter på gang.

Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB

Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB.

Men at det ikke investeres mer i oppgraderinger og modernisering av vannkraft er vanskelig å forstå. Høye strømpriser, som i seg selv gir høye inntekter for kraftselskapene og frykt for høye produksjonstap, må ikke hindre fornuftige prosjekter som gir økt strømproduksjon og effekt. Det trengs mer grønn energiproduksjon for å dekke innenlands kraftbehov, og det må gjennomføres uten negative inngrep i naturen. Men dette er gjennomførbart for mange av kraftverkene, og flomsikring er i seg selv et poeng. Kraftselskapene må benytte tiden med høye priser til å oppgradere. Det var dette som var intensjonen bak det skattekompromisset som Stortinget vedtok på området.

> Les mer her (ssb.no)