Oppjustert anslag for oljeinvesteringer i 2022

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Økonomi

Publisert

De nyeste investeringsanslagene fra SSB i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 er nå beregnet til 159,5 milliarder kroner. Dette er 3,3 prosent høyere enn ved forrige anslag.

Det er særlig økte anslag i felt i drift og feltutbygging som bidrar til oppjusteringen. Økningen kommer delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2021 til 2022 på enkelte prosjekter. I tillegg er det kommet til et nytt utbyggingsprosjekt siden forrige måling fra SSB.

Investeringsanslaget for 2021 endte på hele 177,7 milliarder kroner. Gjennom 2020 og 2021 har leverandørindustrien, til tross for svært krevende pandemihåndtering, klart å opprettholde god aktivitet. Store prosjekter som Johan Castberg Fase II, Njord, Johan Castberg, Snorre Expansion, Balder Future og ferdigstillelse av Martin Linge har preget industrien.

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Millioner løpende kroner. Publisert 17. februar 2022. Kilde: SSB.

Det er imponerende hvordan leverandørene har klart å kjøre disse krevende prosjektene på en god måte, i tett samarbeid med oljeselskapene. Samtidig med god byggeaktivitet har det også vært høy aktivitet innen feltevalueringer og konseptstudier, en aktivitet som har fortsatt inn i 2022.

– Stortingets tiltakspakke, som ble vedtatt i juni 2020 etter pandemiutbruddet og et kraftig oljeprisfall, ble begrunnet i opprettholdelse av sysselsetting i leverandørindustrien med viktige ringvirkninger for næringslivet og samfunnet. Pakken har vært avgjørende for dette nivået, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef for olje og gass i Norsk Industri.

Investeringsanslagene for 2023 kommer til å vokse

Førstegangsanslaget for 2023 oppgitt til 131,4 milliarder kroner. I Skattetiltakspakke gis det gunstig beskatning for alle utbygginger det leveres PUD på før utgangen av 2022. Det er derfor ventet at det blir levert PUD på svært mange prosjekter i år, de aller fleste i 4. kvartal. De største blant disse er Wisting, NOA, Krafla, King Lear og Linnorm.

Dersom tidsplanen på de ventede prosjektene opprettholdes ligger det an til betydelig høyere investeringer i feltutbygging i 2023 enn det som nå ligger inne i undersøkelsen. Utbyggingsprosjekter kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

God aktivitet de neste 3-4 år

Prognosene fremover, basert på anslag blant annet fra Oljedirektoratet, viser et høyt aktivtetsnivå frem til 2025-2026. Det er noen store prosjekter som er svært viktige for de store leverandørmiljøene. Det er spesielt viktig å få vedtatt utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet og NOA-Krafla i Nordsjøen. I tillegg er det mange mindre og mellomstore prosjekter, inkludert viktige elektrifiseringsprosjekter som skal gjennomføres i den samme perioden. Dette aktivitetsnivået i leverandørkjeden til olje og gass er også svært viktig for å opprettholde kompetanse og kapasitet når nye grønne næringer og verdikjeder som havvind, hydrogen og karbonfangst og -lagring skal vokse kraftig fra midten av 20-tallet og utover. Mange leverandører er godt posisjonert i disse nye og fremvoksende markedene, og flere har gode markedsandeler allerede.

– Potensialet er stort, først fremst internasjonalt foreløpig. Med en stor satsing på utbygging av havvindparker også i Norge, vil dette være et viktig hjemmemarked som gir grunnlag for ytterligere ekspansjon internasjonalt, sier Runar Rugtvedt.

> Les mer her (ssb.no)