Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i mai

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Graf som viser utviklingen i eksportinntektene for fastlandsbedriftene de siste årene

Figuren viser utviklingen i eksportinntektene for fastlandsbedriftene de siste årene. Kilde: SSB

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte med nesten fem milliarder kroner (15 prosent) i mai til 35,2 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er bred fremgang for alle eksportnæringer, men tradisjonelle varer fører an i eksportveksten.

Eksporten av jern og stål økte med hele 70 prosent fra mai i fjor til mai i år, og eksporten av metaller passerte samlet seks milliarder kroner i en måned for første gang siden finanskrisen.  Også tradisjonelle eksportprodukter som møbel, mineralgjødsel, petrokjemiske produkter, papir/papirmasse og maskiner til kraftproduksjon økte eksporten betydelig. Eneste store eksportvare som gikk ned var tekniske og vitenskapelig instrumenter, som ofte er utstyr til skip og plattformer. 

Eksporten fra fastlandsbedriftene er så langt i år på 170 milliarder kroner, vekst på 6,4 prosent. Amerika og Europa er markedene som står for veksten, mens eksporten til Asia og Afrika går ned.  Av de større eksportmarkedene er det sterkeste vekst i eksporten til Sverige og Nederland, mens eksporten til Frankrike, Kina og Korea går ned. De to siste markedene reduseres på grunn av mindre aktivitet innen skipsbygging. 

Regionalt viser tallene vekst for både nord og sør. Bedriftene i Troms, Nordland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland, Hedmark, Telemark, Buskerud, Oslo og Vestfold har alle en økning i eksportinntektene i mai på 20 prosent eller mer.     

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!