Norsk Industri

Innhold

Økt vekst i industrien gir nye prognoser

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

8. juni la Statistisk sentralbyrå frem nye prognoser for utviklingen i Norge. Disse viser økning i BNP-veksten for Norge, fastlands-Norge og ikke minst for industribedriftene.

- Høyere verdiskapingsvekst i industrien fremover kommer fra solid innsats i svært mange industribedrifter, økte investeringer og dermed produksjonskapasitet, svak krone og forbedrede rammebetingelser, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Samfunnsøkonomene i SSB venter nå at industrien kommer tilbake til et historisk vekstnivå på to-tre prosent i verdiskapingen. Vi har lagt bak oss en periode med svak vekst i verdiskapingen på grunn av halveringen av oljeprisen. Nye prognoser fra SSB øker veksten i industriens verdiskaping kraftig, og byrået venter nå en normalisering i årene fremover. Se grafer under for en oversikt over endringene i industriens verdiskaping siden 2005.

Tabellen nedenfor viser endringene i forventninger til veksten i 2017-20. Samlet økes veksten i verdiskapingen fra industri og bergverksbedriftene 5,2 prosent i den nye prognosen, publisert i Økonomiske analyser 2/17 (ØA 2/17).

Utvikling i verdiskapingen i industri og bergverk

Bruttoprodukt

2017

2018

2019

2020

ØA 1/17

0,7%

1,1%

0,8%

1%

ØA 2/17

0,8%

2,3%

3%

2,7%

Endring

+0,1%

+1,2%

+2,2%

+1,7%

- Vi er ikke overrasket over at SSB øker veksten i verdiskapingen neste år til 2,3 prosentfra tidligere 1,1 prosent, og den nye prognosen gir en kraftig oppjustering av veksten i 2019 til 3 prosent fra tidligere 0,8 prosent, sier Sunde.

Samfunnsøkonomiene i SSB venter også større investeringer i petroleumssektoren de nærmeste årene. I en vurdering av investeringsstatistikken for petroleumsnæringen skriver de følgende:

"Ifølge SSBs publiserte statistikk venter rettighetshaverne på norsk sokkel at investeringsnivået reduseres nominelt med henholdsvis 9,1 og 7,1 prosent i 2017 og 2018. Disse tallene må tolkes noe annerledes enn tilsvarende investeringsforventninger i industri og kraftforsyning. Mens virksomhetene i industri og kraftforsyning rapporterer alle antatte investerings¬planer, rapporterer petroleumsvirksomhetene kun investeringsplanene hvor det har vært levert inn en plan for utbygging og drift (PUD) av en petroleums¬forekomst til myndighetene. Vi legger til grunn at det leveres PUD til myndighetene på en rekke utbyggings¬prosjekter innen utgangen av året. De største av disse er prosjektene Johan Castberg, Snorre Expansion, Pil & Bue og Snadd. Det er også ventet at det blir levert PUD på prosjektet Skarfjell innen februar 2018 og på Johan Sverdrup fase 2 i løpet av andre halvår 2018. Disse pro-sjektene vil gi vesentlige investeringer i årene fremover."

> Gå til "Økonomiske analyser: 2/2017" (ssb.no)