Norsk Industri

Innhold

Økt industriproduksjon i desember

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i svensk og norsk industriproduksjon siden 2010.

Figuren viser utviklingen i svensk og norsk industriproduksjon siden 2010.

Industri- og bergverksbedriftene økte produksjonen med en prosent i fra november til desember, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Indeksen var på 113,5 som er høyeste nivå siden juli.

Leverandørindustri, og papirproduksjon trakk indeksen mest opp, mens næringsmiddel og trevare hadde nedgang.

For hele 2016 gikk industriproduksjonsindeksen ned fem prosent sammenlignet med 2015.  Den største delen av nedgangen kom i første halvår, og desember og juli var de månedene der nedgangen var minst.  Kjemisk/oljeraffinering bidro mest til veksten med elleve av tolv måneder med høyere produksjon i fjor enn i 2015.  På den annen siden hadde både maskinprodusenter og bransjen for maskinreparasjon lavere produksjon gjennom hele 2016 enn 2015.

I løpet av 2016 var det flere driftsstanser i mange store bedrifter knyttet til både investeringer/oppgraderinger og negative hendelser ved bedriftene (brann, flom, kortslutninger osv).  Ved starten av 2017 er det flere oppgraderinger og reparasjoner som er ferdigstilt og som medfører økt produksjonskapasitet i år. 

På årsbasis hadde petroleumsrettet leverandørindustri fjorten prosent lavere produksjon i 2016 enn året før, mens resten av industrien økte produksjonen med fem prosent. 

Industriproduksjonen i Sverige gikk ned 1,8 prosent i desember med en svært variert utvikling i bransjene.