Norsk Industri

Innhold

Økt eksport av tjenester

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Figuren viser utvikling i tjenesteeksport

Figuren viser utvikling i tjenesteeksport for bedriftene utenom skipsfart og finansielle tjenester fra 2013. Tallene er løpende årsperioder (summen av siste fire kvartal). Kilde: SSB

Industribedriftene eksporterte tjenester for 5,7 milliarder kroner i første kvartal 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Eksporten av tjenester var 732 millioner kroner høyere enn for ett år siden, økning på 14,7 prosent.

Industribedriftene eksport av tjenester er som oftest tilleggsleveringer til eksport av varer.  Eksporten kommer fra de fleste industribransjene.  Andre store eksportbransjer for tjenester er skipsfart, som er klart størst, IKT, tekniske og vitenskapelig tjenester og tjenester tilknyttet petroleumsaktivitet.

På årsbasis leverer industrien tjenester på eksportmarkedene for 22,2 milliarder kroner, og utviklingen har vært mer stabil på tjenesteleveranser enn på vareleveranser.  Det siste året er industriens eksport av varer om lag 300 milliarder kroner, og samlet vareeksport fra fastlands-Norge nærmer seg 400 milliarder kroner på årsbasis.

Vet utgangen av første kvartal var eksporten av tjenester 216 milliarder kroner, hvorav skipsfart var størst med en eksportverdi på om lag 100 milliarder kroner. Det siste året har eksporten av tjenester gått ned med syv prosent, størst fall innen skipsfart, petroleum, teknisk/vitenskapelig og andre tjenester.  Ved siden av økning for industrien var det vekst i første kvartal for IKT-tjenester.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!