Norsk Industri

Innhold

Økning i industriproduksjonen

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Produksjonen for industri- og bergverksbedriftene økte med 2,2 prosent fra august til september.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Økningen kommer etter et kraftig fall i august og stor øking i juli. Det har vært flere store hendelser som har påvirket industriproduksjonen i tredje kvartal, både driftsmessig og organisasjonsmessig

Produksjon av næringsmidler og kjemiske varer trekker industriproduksjonen ned i september, mens leverandørindustrien øker aktiviteten. Underliggende tall viser en positiv utvikling i september for flere bransjer, og det var flere årsbeste i råtallene for produksjonsutviklingen.

Industrien i Sverige har også hatt store svingninger i produksjonsindeksen de siste månedene, og SCB rapporterte om et kraftig økning i produksjonen i september før helgen.

Figuren viser utviklingen i norsk og svensk industriproduksjon de siste årene.