Norsk Industri

Innhold

Økende investeringer i industri og kraft

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Industriens investeringer er i år de høyeste siden 2008, og bedriftene planlegger å øke investeringene ytterligere neste år. Investeringene i industri- og bergverksbedriftene er i år over 35 milliarder kroner, ifølge Nasjonalregnskapet som ble lagt frem forrige uke.

24. mai 2017 publiserte Statistisk sentralbyrå tall fra en spørreundersøkelse om investeringer hos et utvalg av bedrifter (kvartalsundersøkelse).  Bedriftene rapporterer om ytterligere økning av investeringene i 2017 fra forrige spørreundersøkelse, og har planer for en milliard kroner i økte investeringer neste år.

Nivå i spørreundersøkelsen er for industrien lavere enn Nasjonalregnskapet, særlig for neste år.  Men spørreundersøkelsen viser altså en oppgang.  Investeringsnivået neste år er ventet til 18 mrd kr fra 17 mrd kr i fjor. 

Grunnen til at investeringsnivået i spørreundersøkelsen er lavere er at mange investeringer ikke fanges opp i utvalget.  I tillegg gjør industribedriftene betydelig investeringene med kortere horisont enn ett år ved at investeringer planlegges, besluttes og utføres i løpet av ett år.  Se figurene som viser utviklingen i investeringene ifølge Nasjonalregnskapet og tallene for spørreundersøkelsen.

For investeringene i kraftsektoren og petroleum spør SSB alle bedriftene i spørreundersøkelsen. Derfor er det, som figurene viser, bedre overensstemmelse mellom Nasjonalregnskapstallene og tallene for spørreundersøkelsen i disse sektorene.  Tallene fra spørreundersøkelsen viser at kraftsektoren forventer ytterligere vekst neste år (13 prosent høyere enn for ett år siden), selv om tallene som bedriftene rapporterer kun er på nivå med 2017, se figur.  Dette kommer på toppen av flere års sterk økning.

Kraftsektoren forventer økte investeringer i år, fra nivå 30 mrd kr til nivå på 34 mrd kr, mens petroleumsinvesteringene ventes å gå ned fra 154 mrd kr i år til 144 mrd kr neste år. Men også i disse sektorene arbeides det med investeringer som ikke er med i undersøkelsen.  Blant annet må Plan for utbygging og drift (PUD) for et oljefelt være levert til Stortinget før investeringene kommer med i SSBs undersøkelse.

Norsk Industri er kjent med at det er god fremdrift på mange PUD, så vi håper på økte oljeinvesteringer i 2018, ev omtrent som i år.

Figuren under viser at investeringene i industri og bergverk er i 2017 de høyeste siden 2008. Spørreundersøkelsen til SSB viser et lavere nivå på investeringene, men økende investeringvilje i bedriftene som er spurt.  Grafen for kraftsektoren viser fortsatt vekst, og allerede planlagte investeringer for neste år på nivå med 2017, og forventning om ytterligere vekst.

Kilde: SSB – Nasjonalregnskap og spørreundersøkelse

Figuren om petroleumsinvesteringene (under) viser fortsatt nedgang i investeringene i 2017 og 2018. Tall som Norsk olje og gass (Norog) publiserte i fjor viser at petroleumsinvesteringene ventes å være på nivå 140-150 mrd kr i årene frem til 2021.

Kilde: SSB – Nasjonalregnskap, SSBs spørreundersøkelse, Norog.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!