Norsk Industri

Innhold

Økende investeringer i 2018 og 2019

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Bedriftene som bidrar mest til verdiskapingen øker investeringene i år og neste år.

Dette viser den kvartalsvise spørreundersøkelsen om investeringer fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet ventes investeringene å øke 4,6 prosent fra 2017 til 2018. I anslaget for 2019 ventes investeringene i bergverk, petroleum, kraftforsyning og industri å øke med 7,4 prosent til 210,7 milliarder kroner i 2019.
For industri og bergverk er anslaget for neste år det høyest siden finanskrisen med en forventing om investeringer på 25 milliarder kroner (16 prosent), se figur. Kraftforsyning venter uendrede investeringer neste år, men petroleumssektoren forventer en økning på åtte prosent.

Investeringene i år får en kraftig vekst i bergverksnæringen med en økning på 134 prosent fra i fjor, kraftforsyning øker 15 prosent, mens industribedriftene venter en økning på 7,8 prosent, se tabellen nedenfor med utviklingen fra 2017 til 2018.

Petroleumsinvesteringene ventes å øke 1,3 prosent i år til 156,5 milliarder kroner, noen som er lavere enn anslaget i februar. Nedgangen i anslaget skyldes kostnadseffektivisering, mens aktivitetsnivået har økt noe i løpet av 2018. Andelen leveranser fra norske leverandører til investeringene på norsk sokkel er høyere enn tidligere, det viser en betydelig økt internasjonal konkurransekraft for den norske leverandørklyngen.