Norsk Industri

Innhold

Økende handel med Tyskland

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Samhandelen med Tyskland økte til 207 milliarder kroner i 2017 på grunn av større inntekter fra salg av naturgass, råolje, metaller og kjemiske produkter, samt større import av tyske varer.

Eksporten fra fastlandsbedriftene økte 4,6 prosent til 31,4 milliarder kroner, men inntektene er lavere enn i 2015 da de var 31,7 milliarder kroner.

For industrivarene var størst økning for aluminium (14,2 prosent), plastråstoff (10,7 prosent), legemidler (13,9 prosent) og organiske kjemiske produkter(49 prosent). For mineralgjødsel er tallene ikke tilgjengelig på land-nivå. For andre eksportvarer fra fastlands-Norge, som maskiner og fiskeprodukter var det kun mindre endringer i 2017.

Eksporten av naturgass økte til 76,5 milliarder kroner (23 prosent), og inntektene fra gasseksport er som vanlig, høyere enn til Storbritannia som var på 61,5 milliarder kroner. Eksporten av råolje økte 52 prosent til 21,8 milliarder kroner. Samlet for råolje og naturgass er eksporten til Storbritannia høyere enn til Tyskland. Samlet vareeksport til Tyskland var 131 milliarder kroner vs. 178 milliarder i eksportinntekter fra Storbritannia. Samlet økte vareeksporten til Tyskland med 22 prosent i 2017.

Importen fra Tyskland økte fire prosent til 75,8 milliarder kroner. I 2016 var Tyskland det landet vi importerte mest varer fra i verdi, mens i fjor passerte importen fra Sverige, med vekst på åtte prosent, den tyske importen.

De tre siste årene har Tyskland og Storbritannia skiftet på å være vårt viktigeste handelspartner. Tyskland var størst i 2015, mens Storbritannia har tradisjonelt vært den største handelspartneren, og var så vidt større en Tyskland i 2017 (207 milliarder kroner vs. 210 milliarder kroner).