Norsk Industri

Innhold

Nytt tiltak for økte investeringer i eksportindustrien

Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Økonomi

Publisert

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, næringsminister Monica Mæland og adm. dir. i GIEK, Wenche Nistad. Foto: NFD

Direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, næringsminister Monica Mæland og adm. dir. i GIEK, Wenche Nistad. Foto: NFD

29. juni lanserte statsråd Monica Mæland et nytt industripolitisk tiltak for å bedre banknæringens utlånskapasitet inn mot investeringer i eksportindustrien – kalt internasjonaliseringsgaranti.

> Ny lånegaranti skal øke norsk eksport (NFD)

Garantien ble utviklet etter innspill fra blant andre Norsk Industri og skal forvaltes av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK).

- Norge trenger nye eksportkontrakter i mange næringer i årene som kommer. Bedriftene trenger å investere i ny teknologi, maskiner og utstyr. Statlige garantier kan være med på å skaffe bankfinansiering til disse investeringene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

> Les også: - Vil få umiddelbar effekt (e24.no)

Viktig tiltak

Den nye garantien passer for langsiktige investeringer innen alle typer næringer som ønsker å vokse internasjonalt. For eksempel en eksportbedrift som ønsker å utvide produksjonen og søker banken sin om høyere lånefinansiering. Banken søker GIEK om garanti for en del av lånet. Dermed har banken senket sin risiko på lånet og kan lettere si ja til søknaden.

- Garantien kan gis til alle banker som finansierer bedrifters investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. Både eksportøren selv og underleverandørene kan dra nytte av garantien, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK.

Hittil har maritime bedrifter brukt GIEK mest, men den nye garantien vil kunne føre til at flere fastlandsnæringer følger etter. Garantien er en oppfølging av Industrimeldingen som regjeringen la frem i mars, hvor Norsk Industri påpekte hvor viktig dette tiltaket da ville bli.

> Les: Eksportfinanisering og lånegaranti (Norsk Industris kommentar til Industrimeldingen)

Fra 29. juni er GIEK åpen for søknader. Utstedte garantier vil inngå i GIEKs ramme på 145 milliarder kroner.

> Her kan du lese mer om ordningen
 
Norsk Industri er fornøyd

- Norsk Industri er svært fornøyd med at industripolitikken nå utvides til å stimulere investeringer i eksportindustrien og dens underleverandører. Ved at underleverandørene inkluderes, treffer regjeringens tiltak mange småbedrifter i verdikjeden til eksportindustrien. Vi har grunn til å tro at mange av disse sliter mer med banklån i dag, sier direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

Internasjonaliseringsgarantien er innrettet slik at den letter bankenes adgang til å gi eksportorienterte lån til investeringer i eksportindustrien og dens underleverandører.

- Dette er et flott tiltak som vil bidra til å realisere viktige industriinvesteringer som igjen vil øke Norges eksportfundament i årene fremover. Og dette garantiinstrumentet kan vise seg spesielt nyttig i perioder med støy i finansmarkedet, avslutter Sunde.