Nye satsinger i industripolitikken

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Regjeringen lanserte 30. mars 2017 en ny garantiordning for eksportrelaterte investeringer, som ligner mye på et forslag Norsk Industri oversendte regjeringen for et år siden.

Regjeringens ordning innebærer at når en industribedrift ønsker å investere 100 mill i nytt produksjonsanlegg eller liknende som vil utløse eksport, så kan risikoen for halve beløpet løftes over til GIEK i form av en investeringsgaranti. Dette vil koste noe, men vil gi bankene bedre utlånsmuligheter overfor industrien.

- Vi har tro på at kapital på grunn av stadig strammere bankregulering vil bli mer knapphetsgode i tiden fremover - med dette grepet tar vi høyde for at bankforbindelsen kan strekke seg lenger overfor industrien, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industris bransje- og industripolitiske avdeling.

Regjeringen har åpnet regelverket for eksportfinansiering for krillfartøy, noe som allerede har gitt en milliardkontrakt til norsk skipsverft. Nå åpnes regelverket også for havmerder fra norske verft. - Dette bedrer muligheten for at de nye oppdrettsanleggene gjennom utviklingstillatelsene kan totalbygges i Norge, sier han.

- Regjeringen var varslet at den nye katapultordningen i år kan få økte midler om den viser seg å være en suksess. Det er jeg helt sikker på at det blir, det er jo allerede mange industrimiljøer som er i gang med å lage søknad om katapult, sier Sunde.

Regjeringen vil utarbeide en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at industrien har minst like gode vilkår som konkurrenter i andre land. - Vi har en vareproduserende industri innen merkevare og design som kan vokse mye på eksportmarkedet i årene fremover, men mangler en eksportutviklingsordning slik våre naboland har. En slik ordning må følges av politisk og industriell satsing på programmer innen design, merkevarebygging og mer avansert produksjon, sier Knut E. Sunde. Dette vil gi Norge flere ben å stå på.

Relaterte saker:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!