Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser: bedre, grønnere, mer effektivt

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Glad mann på talerstol

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer regjeringens nye stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Foto: NFD

Regjeringen la 10. april frem en stortingsmelding om offentlige innkjøp. – Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen varsler ingen endringer i regelverket, men inneholder en rekke tiltak som skal bidra til at det offentlige bruker fellesskapets midler best mulig,

Eksempler på tiltak er satsinger på økt kompetanse og at alle offentlige virksomheter skal bruke digitale verktøy i hele anskaffelsesprosessen innen 2024.

Regjeringen varsler at Nasjonalt program for leverandørutvikling, som ble etablert i samarbeid med NHO og KS for ti år siden, skal videreføres.

Det skal også utarbeides en handlingsplan for å øke andelen klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser, herunder er arbeidet med sektorvise innkjøpsveiledere startet. Norsk Industri vil understreke at det er viktig at dette skjer i samarbeide med bransjene det gjelder.

Les mer:

500 milliarder som må brukes bedre (regjeringen.no)

NHO-gjennomslag: Leverandørutviklingsprogrammet videreføres (nho.no)