Norsk Industri

Innhold

Ny miljøposisjon gir nye forretningsmuligheter

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Per Stræde, Marketing- og kommunikasjonsdirektør, Glava AS

Per Stræde, Marketing- og kommunikasjonsdirektør, Glava AS

Glava flyttet innovasjonen ut i eget datterselskap og opplever nå nye forretningsmuligheter i kjølvannet av en tydeligere miljøposisjon. Les om dem i Konjunkturrapporten 2019!

– I Glava har vi et samfunnsoppdrag som sier at vi skal redusere energitapet i alle typer bygg, for på den måten å bidra til at samfunnet kan bruke energiressursene mer effektivt og miljøvennlig. Produkter for det har vi alltid hatt. Men vi ønsket å se på hvordan vi kunne ta en mer aktiv rolle for å løse de energiutfordringene Norge og verden nå står overfor, sier marketing- og kommunikasjonsdirektør Per Stræde i Glava.

Kort sagt handler det om at Norge har 800 000 boliger som lekker energi. Den energien trengs når utslippstunge sektorer skal elektrifiseres hjemme og ute. Stortinget har også vedtatt at energibruken i privatboliger skal reduseres med 4 TWh innen 2030. I dag er energioppgraderingstakten altfor lav til å nå dette målet.

Etter å ha drevet med energirådgivning- og opplæring av mer enn 4000 håndverkere, fikk datterselskapet Glavatech AS (tidligere Bolig Enøk AS) i stedet følgende mandat: Finn den løsningen som er enkel nok til at håndverkere vil selge det, og boligeiere kjøpe det.

Etter mer enn ett år bak låste dører ble resultatet presentert i juni 2018: Et helt nytt elementsystem som halverer tiden det tar å energioppgradere et hus med etterisolering, nye vinduer og ny fasade.

– Innovasjon kan være enklere å drive frem når du separerer det fra kjernevirksomheten. Fra vi viste frem det første pilothuset, en enebolig fra slutten av 70-tallet, har vi merket en helt annen interesse for Glava langt utenfor bransjen. Fra å banke ned dører for å få snakke om verdien av å spare energi, blir vi nå invitert inn, sier Stræde.

I november sto Glava på scenen under Zerokonferansen sammen med blant andre statsminister Erna Solberg og Hoesung Lee, lederen for FNs klimapanel. Siden har de fått besøk av klima- og miljøminister Ola Elvestuen, og i januar 2019 skal de på Enovakonferansen for å snakke nettopp om hvordan de har brukt sin innovasjonskraft.

– Aktører tar kontakt med oss på grunn av den økte oppmerksomheten, både fordi de er nysgjerrige på elementene og hvordan vi kan bidra til deres bygg allerede i dag, sier Per Stræde.