Ny eksportreform fra regjeringen

Publisert

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer «Hele Norge eksporterer» 10. mars 2022. Foto: NFD

Næringsminister Jan Christian Vestre presenterer «Hele Norge eksporterer» 10. mars 2022. Foto: NFD.

10. mars lanserte regjeringen sin nye eksportreform. Nå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030.

«Hele Norge eksporterer» er en storsatsing hvor myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet skal forene krefter for å gjøre offensive fremstøt i utlandet. Dette skal styrke og effektivisere arbeidet med eksport.

Havvind og maritim

Nasjonalt eksportråd er opprettet og skal gi råd om 5-10 større satsinger. Regjeringen skal beslutte disse. Deretter får det eksisterende virkemiddelapparatet beskjed om å effektuere, i nært samarbeid med partene og næringslivet. Den første satsingen blir havvind. Der har Norsk Industri det siste halvåret vært sterkt bidragsytende.

Den andre satsingen blir “mer og grønn maritim eksport”, hvor Norsk Industri har bidratt til å samle en diversifisert maritim arbeidsgruppe. Det første møtet i denne arbeidsgruppen ble gjennomført denne uken og vil legge grunnlaget for det videre arbeidet med og utarbeidelse av en maritim eksportstrategi. Den norske maritime klyngen er i mange segment verdensledende, og vi ser frem til å bidra på områder som trengs for å løfte dette ytterligere.

Design- og ferdigvareindustri

Norsk Industri har også utredet en storsatsing på design- og ferdigvareindustrien, noe vi forventer at Nasjonalt eksportråd nå vurderer. Videre støtter vi regjeringen i at det er viktig å utvikle og styre disse satsingene sammen med bedriftene og partene i arbeidslivet.

Det er gledelig at myndighetene åpner for inntil 50 prosent finansiering på felles eksportfremstøt, inklusiv til deltakelse på messer. Dette har Norsk Industri bedt om før, da særlig mange små og mellomstore bedrifter bruker dette som salgskanal og ordningen finnes i våre konkurrentland.

Nye virkemidler til EksFin

Virkemiddelaktøren EksFin får nye virkemidler, i form av lån til eksportinvesteringer og lån til klimavennlige investeringer med eksportpotensiale. Dette har Norsk Industri spilt inn til regjeringens plattform og fremgår også av Hurdalsplattformen. EksFin åpnes også for finansiering av bunnfast havvind, på linje med flytende.

– I sum er det mange gode nyheter her. Dette vil løfte industriens eksportsatsing fremover, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

> Les mer her (regjeringen.no)