Norsk Industri

Innhold

Nei til grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Merd

Foto: Norsk Industri

Norsk Industri er mot innføring av særnorsk grunnrenteskatt på mobile industrinæringer. Les vårt høringssvar til NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet.

Oppdrettsnæringen har de siste årene hatt sterk ekspansjon i mange land, kommet opp på land og også lenger til havs. Våre fortrinn i norske fjorder er under sterkt press. Samtidig er oppdrettsnæringen en teknologiorientert og økende kundegruppe for annen industri.

NOUen om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen åpner samtidig for grunnrenteskatt på flere ressursbaserte næringer. Det er Norsk Industris ønske at en slik samfunnsutvikling ikke blir realisert.

> Les vårt høringssvar

Les også:

> Bastant nei til grunnrenteskatt

> Sunde: Lakseskatt gir politisk risiko (finansavisen.no)