Nedgang i kraftinvesteringene

Ungdomspolitisk kraft- og industritur til Vestlandet

Foto: Norsk Industri

Samlede investeringer i kraftforsyning for 2022 er i følge SSB på 25,7 milliarder kroner. Dette er en markant nedgang på 21 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2021.

Nedgangen skyldes hovedsakelig at flere vindkraftprosjekter ble avsluttet i fjor uten at det har kommet flere nye.

Det burde vært en solid økning i investeringer i fornybar kraftproduksjon, ikke en drøyt 20 prosents nedgang. Det er en kort liste over omsøkte oppgraderinger av eksisterende og nye prosjekter innen vannkraft. Det er lav aktivitet innen landvind, det trengs mer solkraft og det trengs rask utlysning og tildeling av havvindprosjektene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø.

Nylig kom det frem i Statnetts markedsanalyse at Norge skal bygge ut 6 TWh ny kraft frem mot 2027, mens resten av Norden skal bygge ut 75TWh ny kraftproduksjon i samme tidsrom. Norsk Industri hadde gjerne sett høyere tall innenlands.