Norsk Industri

Innhold

Nedgang i industriproduksjon i mars

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk – sesongjustert – ned 1,2 prosent fra februar til mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Sesongjustert indeks er på 112,6 som er samme nivå som i september, oktober og november.

Bransjetallene viser at det fortsatt er nedgang for petroleumsrettede aktiviteter, mens det er forbedring for annen industri, første og fremst på grunn av sterke tall for kjemisk og oljeraffinering. 

Ujustert tall viser høy produksjon for nesten alle bransjer i mars.  De sesongjusterte tallene er lavere, noe som skyldes påsken og at det var 23 ordinære virkedager i mars.   

Tallene for mars og for hele første kvartal viser et større skille enn på lenge mellom petroleumsrettet industri og øvrig industri.  Produksjonen i petroleumsrettet industri og utvinningstjenester til petroleum er lavere i mars, og først kvartal enn på slutten av 2016.  Utviklingen for disse bransjene viser fortsatt en nedadgående trend, se figuren nedenfor. Produksjonen er om lag fire prosent lavere i 1.kvartal enn i foregående kvartal.

Industriproduksjon 2014-17, petroleumsrettet (kilde: SSB)

Industri som ikke er petroleumsrettet har startet året vesentlig bedre enn de siste årene, med en produksjon som ligger tre prosent høyere enn foregående kvartal.  Produksjonstallene for ikke-petroleumsrettet industri er de beste siden 2012.  Se figuren under som viser sterke tall for første kvartal.

Industriproduksjon 2014-17, utenom petroleumsrettet  (kilde: SSB)

Industriproduksjonstallene for Sverige viste i forrige uke en liten oppgang og i nivå er svensk industriproduksjon den høyeste siden 2012.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!