Norsk Industri

Innhold

Nedgang i eksportinntektene

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i sesongjusterte eksportinntekter siden 2010. Kilde: SSB

Figuren viser utviklingen i sesongjusterte eksportinntekter siden 2010. Kilde: SSB

Eksporten fra fastlandsbedriftene falt i november med 0,6 milliarder kroner (-1,9 prosent) til 33,1 milliarder kroner viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Fallet skyldes lavere eksportinntekter for bedrifter som leverer instrumenter, petroleums- og kjemiske produkter. Maskiner og fiskeprodukter økte eksporten.

I 2015 passerte fastlandseksporten 400 mrd kr, og det er usikkert på om dette nivået nås i år. Etter elleve måneder er eksporten på 355 mrd kr, 15 mrd kr lavere enn etter elleve måneder i fjor.

På grunn av lavere aktivitet ved verftene i Kina og Korea leveres det mye mindre skipsutstyr til disse to markedene. Eksporten til Asia er ned 16% i år, og det er kraftig fall i eksporten til Hong Kong, Kina, Malaysia, Korea og Taiwan. Av de større asiatiske markedene er det fremgang for Thailand, Vietnam, Japan og India.

Eksporten til Europa viser en liten vekst, det er kraftig økning av eksporten til Afrika mens eksporten til Amerika reduseres i 2016. Sverige er største eksportmarked i 2016, foran Nederland og Tyskland.

I høst har eksportinntektene for fastlandet vært lavere enn i fjor, også sesongjustert. Samtidig har alle de tre petroleumsraffineriene vært nedstengt deler av høsten på grunn av vedlikehold og oppgraderinger, noe som særlig påvirker eksporten de tre siste månedene. Som figuren under viser er eksporten i oktober og november om lag fire milliarder kroner lavere, sesongjustert, enn "normalt". Samtidig som eksportinntektene de to månedene er om lag fire milliarder lavere enn "normalt" for petroleumsprodukter.

Justert for oppgraderinger og vedlikehold av raffineriene, er eksportutviklingen litt bedre enn det man kan få inntrykk av i sesongjusterte tall.