Norsk Industri

Innhold

Nedgang i april-eksporten

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Eksportinntektene for fastlandsbedriftene gikk ned med 0,8 milliarder kroner (-2,5 prosent) fra april i fjor til 32 milliarder kroner i april i år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Høy eksport av raffinerte petroleumsprodukter bidro til lavere nedgang enn det som var forventet på grunn av påsken.  April hadde få ordinære virkedager med kun fjorten på grunn av påsken og at måneden startet og avsluttet med en helg.  Hvis også de tre dagene før påskehelgen trekkes fra var det kun elleve virkedager i april. 

Hittil i år viser tallene fra SSB at vareeksporten har økt med 4,3 prosent, anført av økning i bearbeidede produkter som aluminium med en vekst på 8,3 prosent, fiskeprodukter +8,7 prosent og raffinerte produkter med en vekst på nærmere 50 prosent. Kjemiske produkter er på nivå med fjoråret, mens eksporten av skipsutstyr har falt. 

Sammen med høy eksport i mars, viser de to månedene som berøres av påsken sterke eksporttall med over 70 milliarder i eksportinntekter for fastlandet.  Eksportinntektene i januar og februar ble imidlertid nedjustert, etter at de ble oppjustert for en måned siden.  Med unntak av nevnte raffinerte petroleumsprodukter var det nedgang for alle store produktgrupper.  Kjemiske varer, fiskeprodukter og aluminium mv klarer seg relativt godt i april, mens utstyr til skip og borerigger har en nedgang på over 30 prosent fra april i fjor. 

Eksporten til Kina går fortsatt ned på grunn av lavere eksport av silisium og skipsutstyr.  Sammenlignet med april i fjor er øker eksporten av fisk til Kina med ti prosent, og eksporten har passert tre milliarder kroner de tolv siste månedene.  Eksporten til Europa øker hittil i år med 6,8 prosent og til USA med 15 prosent.    

Figuren viser utvikling i eksportinntektene de siste fire årene.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!