Norsk Industri

Innhold

Livreddende romskip

Aktuelt, Økonomi

Publisert

I Konjunkturrapporten 2019 kan du lese om ACD Pharma, et forsknings- og utviklingsselskap som jobber med å finne nye løsninger for å ta livet av sykdomsfremkallende og antibiotikaresistente bakterier.

De benytter det som er bakterienes naturlige fiender: bakteriofager. Bakteriofager er virus som er spesialisert til å infisere og drepe bakterier, og er de aller mest tallrike organismene på jorden.

En bakterie har nettopp eksplodert etter å ha blitt angrepet av bakteriofager. Bakteriofagene som har formert seg i bakterien kan sees som små prikker inne i den ødelagte cellen. Foto: Elektronmikroskopi, H. P. Kleppen

Som små romskip som svever rundt i verdensrommet, og håper på at de skal treffe en planet som er egnet for dem.

Slik forklarer Dr. Hans Petter Kleppen hvordan ørsmå bakteriofager jakter på bakterier de kan infisere og drepe.

– Det er derfor vi bruker tette svermer av bakteriofager for å slå ned de uønskede bakteriene. Bakteriofager tar livet av alle bakterier i naturen som blir for dominerende, det er slik bakteriofagene sikrer at den mikrobiologiske diversiteten på planeten opprettholdes, sier han.

Når en bestemt bakterie blomstrer opp, øker tettheten, og dermed øker også sjansen for at en egnet bakteriofag finner en bakterie å formere seg i. (Bakteriofagen fester seg så på overflaten av bakterien, skyter inn arvestoffet sitt og gjør bakterien om til en bakteriofagfabrikk.) Når nye bakteriofager så frigjøres fra den infiserte bakterien, starter en kjedereaksjon av infeksjoner som effektivt slår tilbake bakteriene. Ved å tilsette «svermer» av bakteriofager slår forskerne bakteriene ned før de rekker å føre til sykdom.

– Den store fordelen med bakteriofagene er at de er helt spesifikke, så vi tar bare ut akkurat de bakteriene vi ønsker å ta ut. Bakteriofagene påvirker derfor heller ikke de gode bakteriene som har viktige funksjoner i kroppen eller naturen. Bakteriofagene er også effektive mot bakterier som er resistente mot antibiotika, sier Kleppen.

ACD Pharma benytter allerede bakteriofager til å kontrollere uønskede bakterier i oppdrettsnæringen, og jobber nå for å utvikle teknologien mot bakterier vi mennesker blir syke av.