Norsk Industri

Innhold

Litt lavere industriproduksjon i februar

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Grafen viser industriproduksjon

Figuren viser utviklingen i norsk og svensk produksjonsindeks for industri og bergverk. Tallene er sesongjustert.

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene falt sesongjustert med 0,2 prosent i februar, ifølge Statistisk sentralbyrå. Generelt viser var det små bevegelser fra januar til februar i produksjonsindeksen.

Lavere produksjon innen elektro- og skogbransjene stod for nedgangen, mens det var vekst for blant annet metallurgisk industri.

Industriproduksjonen i Sverige økt 0,2 prosent, men januarproduksjonen ble oppjustert med 1,3 prosent.  Svensk industrproduksjon er på det høyeste nivået siden sommeren 2012, se figur.  Også tysk industri startet året på et høyere nivå enn i 2016 med en sesongjustert vekst i industriproduksjonen på 2,2 prosent både i januar og i februar. 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: