Norsk Industri

Innhold

Liten økning i industriproduksjon i januar

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Industriproduksjonen de siste syv årene i Norge og Sverige. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån

Industriproduksjonen de siste syv årene i Norge og Sverige. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån

Produksjonsindeksen for industri- og bergverksbedriftene økte med 0,4 prosent fra desember til januar. I tillegg ble de foreløpige tall for desember oppjustert med 0,2 prosent.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økt produksjon i kjemisk industri, næringsmiddel og gruvene forklarer mesteparten av oppgangen. I tillegg har trevarebedriftene den høyeste produksjonen på fem år, ifølge SSB.

Industriproduksjonen har økt i fem måneder på rad ifølge sesongjusterte tall, og indeksen er fire prosent høyere i januar enn ved bunnen i august i fjor, se figur.

Ujusterte tall viser et produksjonsnivå som ligger fem prosent over fjoråret, og det er særlig gruver, trevare, oljeraffineriene og kjemisk industri som produserte mer i januar. Generelt er det lavere produksjonsnivå i januar for bransjene med mye leverandørindustri, og høyere produksjonsnivå i januar for øvrig industribransjer.

Treg start for leverandørbedriftene

Mens sesongjusterte tall viser fremgang for mange industribransjer i januar, har bedriftene i leverandørindustrien til petroleum har samlet lavere aktivitet i januar sammenlignet både med januar i fjor og desember. Indikatorer på Vestlandet, som Vestlandsindeksen og bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering, viser i februar en positiv utvikling, og en ytterligere forbedring i første halvår. Men i tallene til SSB for januar har en slik utvikling foreløpig ikke blitt synlig.

Industriproduksjonen i Sverige økte med to prosent fra desember til januar, hovedsakelig på grunn av større produksjon av kjøretøy. Svensk industriproduksjon er svært nærme å være den høyeste på fem år.

Figuren over viser utviklingen i industriproduksjonen de siste syv årene i Norge og Sverige.